Права дітей

You are here: Хата ПРОФІ застерігають Тест на знання прав та правил поведінки при затриманні міліцією

Тест на знання прав та правил поведінки при затриманні міліцією

Ви вже вивчили свої права та правила поведінки, якщо вас затримала міліція?
Якщо так, то можете перевірити, як ви їх засвоїли.
Спробуй відповісти на поставлені запитання:
Як ти знаєш свої права при затриманні?
(відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України)
І. За вчинення адміністративного правопорушення.
1. В якому випадку особу можуть затримати співробітники правоохоронних органів за вчинення нею адміністративного правопорушення?
1) якщо особа не сподобалася працівнику правоохоронного органу;
2) з метою припинення вчинення особою адміністративного правопорушення, якщо інші заходи впливу вичерпані, а особа не припиняє чинити протиправні дії;
3) в разі відмови особи давати на місці вчинення правопорушення пояснення щодо скоєного нею діяння;
4) в разі скоєння особою адміністративного правопорушення, за яке передбачається адміністративна відповідальність і обов'язково має бути складений протокол, а для його складання в правопорушника немає документа, який би посвідчив його особу, і немає свідків, які б змогли повідомити про нього необхідні дані.
2. З якого віку особа може притягуватися до адміністративної відповідальності:
1) з 15 років;
2) з 16 років;
3) з 17 років;
4) з 18 років.
3. Під час затримання особи за вчинення правопорушення допускається:
1) особистий огляд правопорушника;
2) застосування фізичної сили по відношенню до правопорушника;
3) вилучення речей та документів;
4) користуватися особистими речами правопорушника.
4. Про місце перебування особи, затриманої за вчинення правопорушення повідомляються:
1) родичі правопорушника;
2) адміністрація навчального закладу;
3) нікого не повідомляють.
5. Правомочні здійснювати адміністративне затримання:
1) органи внутрішніх справ;
2) органи прикордонної служби;
3) сільський голова;
4) працівник управління юстиції.
6. На який строк, особу може бути затримано за вчинення адміністративного правопорушення:
1) на строк до 3-х діб;
2) не більш як на три години;
3) на строк до 10 діб;
4) на розсуд особи, яка затримала.
7. Чи може бути продовжено, встановлений законом строк затримання особи, яка вчинила дрібне хуліганство:
1) може до тих пір, доки особа не усвідомить суспільну шкідливість своїх дій;
2) може до розгляду справи суддею;
3) не може ні в якому випадку;
4) може за клопотанням потерпілого.
8. З якого моменту обчислюється строк затримання особи:
1) з моменту висловлення пропозиції працівником правоохоронного органу припинити вчинення правопорушення;
2) з моменту зачитування особі її прав;
3) з моменту доставлення порушника до місця затримання для складання протоколу;
4) з моменту повідомлення начальнику відповідного органу про затримання.
9. Строк затримання особи, яка була в стані сп'яніння, обчислюється:
1) на загальних підставах;
2) з моменту отримання доказів, які б підтверджували стан сп'яніння особи;
3) з моменту витвереження особи;
4) з моменту поміщення правопорушника до витверезника.
10. Інтереси неповнолітньої особи, яку затримали за вчинення правопорушення, представляють:
1) органи опіки та піклування;
2) представляє себе сама;
3) будь-хто з родичів неповнолітнього;
4) батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники.
11. Під час затримання правопорушника, уповноважені на те органи, мають право вилучати:
1) речі та документи, які мають відношення до правильного вирішення справи;
2) тільки ті речі, що є знаряддям вчинення правопорушення;
3) речі та документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, уповноваженими на те органами;
4) не мають права нічого вилучати.
12. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право:
1) знайомитися з матеріалами справи;
2) чинити опір під час затримання працівникам правоохоронних органів, якщо затримання є незаконним;
3) давати пояснення та подавати докази;
4) при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;
5) виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
6) не з'являтися за викликом до органу чи посадової особи, яка розглядатиме справу, якщо затримання було неправомірним та безпідставним;
7) оскаржити постанову по справі.
13. Справа про адміністративне правопорушення може розглядатися:
1) за місцем вчинення правопорушення;
2) за місцем проживання порушника;
3) за місцем проживання потерпілого;
4) на розсуд органу чи посадової особи, яка розглядатиме справу.
14. Хто з учасників процесу має право оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення:
1) особа, щодо якої винесено постанову, протягом 15 діб з дня винесення постанови;
2) особа, щодо якої винесено постанову, та потерпілий протягом 10 діб;
3) особа, щодо якої винесено постанову, та потерпілий протягом 7 діб;
4) особа, щодо якої винесено постанову, потерпілий та експерт протягом 7 діб.
ІІ. За вчинення злочину:
1. Особу може бути затримано у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом, якщо вона підозрюється у вчиненні:
1) будь-якого злочину;
2) тяжкого та особливо тяжкого злочину;
3) злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення та обмеження волі;
4) злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.
2. Підставами затримання є:
1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або після його вчинення;
2) коли інтуїція працівника правоохоронного органу підказує йому, що саме ця особа вчинила злочин;
3) якщо особа, підозрювана у вчиненні злочину, перебувала в неприязних стосунках з потерпілим;
4) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, пряма вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин;
5) коли на підозрюваному або на його одязі, при ньому або в його житлі буде виявлено явні ознаки злочину;
6) коли особа, підозрювана у вчиненні злочину, намагалася втекти, або ж вона не має постійного місця проживання, або коли її особу не встановлено.
3. Про випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання:
1) дає розписку затриманому про його затримання;
2) подає рапорт начальнику, з яким ознайомлює затриманого під розписку;
3) складає протокол затримання підозрюваного;
4) виносить постанову про затримання та направляє її родичам затриманого.
4. В процесуальному документі про затримання особи зазначаються:
1) підстави та мотиви затримання;
2) сімейний стан затриманого;
3) місце та дата затримання (із зазначенням року, місяця, дня та години затримання);
4) місце проживання батьків;
5) пояснення затриманого;
6) час складання протоколу про роз'яснення йому прав мати захисника.
5. Які права має особа, яку затримали:
1) знати, в чому він підозрюється;
2) чинити законними способами опір, якщо затримання є безпідставним;
3) давати показання або відмовитися давати показання та відповідати на запитання;
4) подавати докази;
5) мати захисника;
6) вимагати побачення з друзями та близькими;
7) заявляти клопотання і відводи;
8) вимагати перевірки судом чи прокурором правомірності затримання;
9) подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора;
10) вимагати достойних умов перебування на час затримання п'ятиразового харчування.
6. Особа затримана, за підозрою у вчиненні злочину, має право мати захисника та побачення з ним:
1) після першого допиту;
2) з моменту ознайомлення її з документом про затримання;
3) до першого допиту;
4) після пред'явлення обвинувачення.
7. В разі затримання особи, яка не досягла 18 річного віку, право на захисника вона має в разі:
1) спроможності оплатити його послуги;
2) якщо санкція статті передбачає довічне позбавлення волі;
3) у всіх випадках з моменту затримання особи, визнання її підозрюваної чи пред'явлення їй обвинувачення;
4) з моменту дозволу на те батьків або осіб, що їх замінюють.
8. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, повідомляються:
1) всі родичі затриманого;
2) адміністрація навчального закладу чи місця роботи;
3) один із родичів затриманого;
4) ніхто не повідомляється, якщо затриманий повнолітня особа.
9. При затриманні особи, підозрюваної у вчиненні злочину, особистий обшук:
1) може бути проведений лише у присутності понятих;
2) може бути проведений лише особою однієї статті з особою, яку обшукують та у присутності понятих;
3) може за наявності дозволу прокурора;
4) не може бути проведений ні в якому випадку.
10. У особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину, уповноважений на те орган має право:
1) вилучити лише ті предмети, які мають значення для справи;
2) вилучити предмети та документи, які вилучені з обігу;
3) тільки ті предмети, які є знаряддям вчинення злочину;
4) вилучити предмети та документи, які мають значення для справи та ті, які вилучені законом з обігу.
11. Затримати особу, за підозрою у вчиненні злочину, можна строком:
1) до трьох діб;
2) до 10 діб;
3) до 120 год.;
4) до 72 год.
12. У разі оскарження свого затримання підозрюваним, скарга надсилається до суду:
1) кимось з близьким родичів підозрюваного;
2) начальником місця досудового ув'язнення;
3) особою, яка затримала підозрюваного;
4) захисником підозрюваного.
13. У разі оскарження свого затримання підозрюваним, скарга надсилається до суду:
1) через три години після її написання;
2) негайно після її отримання уповноваженою на те особою;
3) протягом 1 години після її отримання уповноваженою на те особою;
4) протягом строку затримання.
14. До якого орану можна подати клопотання про продовження строку затримання на більш тривалий час, ніж це передбачено законом?
1) до прокурора району;
2) до прокурора області;
3) до суду;
4) строк затримання не може бути продовжено.
15. Протягом якого строку особа, затримана у вчиненні злочину, має бути допитана?
1) на протязі доби з моменту затримання;
2) негайно, а при неможливості - не пізніше 24 годин після затримання;
3) на протязі строку затримання;
4) на розсуд слідчого.
16. При допиті неповнолітнього підозрюваного, що не досяг 16-річного віку, обов'язкова присутність:
1) батьків чи осіб, що їх замінюють, та адвоката;
2) класного керівника та захисника;
3) батьків чи осіб, що їх замінюють, лікаря (чи педагога) та захисника;
4) батьків або осіб, що їх замінюють, прокурора та захисника.
Матеріал підготовлено фахівцями Херсонського міського управління юстиції, 2006 рік

Друк PDFХЕРСОН – Золоті сторінки
Copyright © Права дітей 2018

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.